Joydens Wood Junior School

Our Staff at Joydens Wood Junior School

Senior Leadership Team  

Mr P Redford

Interim
Headteacher

Designated Safeguarding Lead

Mrs S Hensher

Interim Deputy Headteacher & SENDCo

Deputy Safeguarding Lead

 

Mrs K Gilham

Family Liaison Officer

Deputy Safeguarding Lead

Mrs L Smith

Business Manager

 

Support Staff

 

 Mrs S Greenaway

Office Manager

 

 

Mrs M Oates

Receptionist

 

Mrs G Elphick

Finance Assistant

 

 

 

 
 


    

               

 

 

Teaching Team

Year 3 Aberdeen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs N Dalton

Class Teacher

Subject Leader - MFL

 

 

Mrs S Louth

Class Teacher

Joint Subject Leader - Music

       
 

Mrs B Webb 

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

    

               

 

 

Year 3 Belfast

 

 

 

 

 

Miss J Edgson

Class Teacher

Year 3 Group Leader

Subject Leader -  RE

 

 

Miss S Riza

Class Teacher

 

 

 

Mr A Chamberlain 

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

               

 

Year 3 Cambridge

 

 

Mrs H Blackford

Class Teacher

Subject Leader - DT

 

 

    Mrs S Wise

      Class Teacher 

Subject Leader - Art

 

Miss L Quatromini

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

    

               

 

Year 4 Cardiff

 

 

Mrs A White

Class Teacher

 

 

Mrs G Donovan

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 4 Derry

 

 

 

 

Mrs M Lamb

Class Teacher

Year 4 Group Leader

Subject Leader - Geography

 

 

 Mrs S Coward

Higher Level Teaching Assistant 

  

 

 Mrs C Allen

Teaching Assistant

 

 

 

 

   

               

 

Year 4 Newcastle

 

 

 

 

Miss E Watson

Class Teacher

Subject Leader - English

ECT Induction Tutor

 

 

Miss E Leaver

Teaching Assistant   

 

 

 

 

 

 

     

               

 

Year 5 Lisburn

 

 

 

 

 

Mrs C Stott-Brookes

Class Teacher

Year 5 Group Leader

Subject Leader - PE

 

 

Mrs A Jarrett

Teaching Assistant 

 

 

Mrs J Ridgers 

Higher Level Teaching Assistant 

 

 Miss A O'Connell

Higher Level Teaching Assistant 

 

 


    

               

 

Year 5 Dundee

 

 

 

 

Mr L Graham

Class Teacher

Subject Leader - Computing

 

 Mr R Williams   

Teaching Assistant 

 

Mrs J Watts

Teaching Assistant 

 

 

 


    

               

 

Year 5 Inverness

 

 

 

Mrs D Boyle

Class Teacher

Subject Leader - Outdoor Learning

 

Mrs L Fiander

Class Teacher

Subject Leader - PSHE

 

 

Mrs Y Carroll 

Higher Level Teaching Assistant 

 

 

Mrs J Jones

Teaching Assistant


    

               

 

Year 6 Swansea

 

 

 

 

Miss M Potts

Class Teacher

Year 6 Group Leader

Subject Leader - Science

 

 

Mrs L Hellen

Teaching Assistant

 

 

  

Mrs J Parsons

Teaching Assistant 

 

 

 

 


    

               

 

Year 6 Newport

 

 

 

 

 

Miss M Peeling

Class Teacher

Subject Leader - Maths

 

 

Mrs J Wade

      Teaching Assistant    

Forest School Lead

 

 

 

 

 

 

 

     

               

 

Year 6 Portsmouth

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss M Rostron 

Class Teacher

 

 

  

  Mrs S Orchin

Teaching Assistant

 

 

 

 


  

               

 

   Sports Officer               MDMS

 

 

 

 

 

Mrs Y Carroll 

Sports Officer

Mrs D Jenner

MDMS